ฝรั่งเศส เฟรนช์ริเวียร่า อิตาลี

ระยะเวลา :
8 วัน 5 คืน
สายการบิน :
EMIRATER (EK)
ราคา :
47,900.00
                            คานส์ - Serravelle Outlet – มิลาน - มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน - มิลาน – เกาะเวนิส - จัตุรัสซานมาร์โค - ปิซ่า-จัตุรัสดูโอโม่แห่งปิซ่า-มหาวิหารดูโอโม-หอเอนปิซ่า- พราโต้ - ฟลอเร้นซ์ – มหาวิหารแห่งเมืองฟลอเร้นซ์ – กรุงโรม - นครรัฐวาติกัน – มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ – สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม – น้าพุเทรวี่ – บันไดสเปน  เดินทางวันที่ 19-26 ต.ค. / 13-20 / 29 พ.ย.- 6 ธ.ค.62 (วันเดินทางอื่นๆโปรดสอบถาม)