ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์

สายการบิน :
EMIRATES AIRLINES (EK)
ระยะเวลา :
8 วัน 5 คืน
ราคา :
45,900.00
                              ปารีส-บรูจจ์-เกนท์-บรัสเซลส์-รอตเทอดาม-อัมสเตอร์ดัม-กีร์ธฮอร์น-ลิซเซ่-ซานน์สคันส์-หอไอเฟล-ประตูชัยอาร์คเดอทรียงฟ์-จัตุรัสชาร์ล เดอ โกล-พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์-เซอร์ริส-ช้อปปิ้ง-ล่องเรือกระจก-โรงงานเจียระไนเพชร-สวนเคอเคนฮอฟ เดินทางวันที่ 04 - 11 / 07 - 14 / 08 - 15 / 10 - 17 / 11 - 18 / 12 - 19 / 16 - 23 / 26 เม.ย. - 03 พ.ค./ 03 - 10 / 06 - 13 / 07 - 14 / 10 - 17 / 11 - 18 / 12 - 19 พ.ค.62 (วันเดินทางอื่น ๆ โปรดสอบถาม)