ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์

ระยะเวลา :
7 วัน 4 คืน
สายการบิน :
EMIRATER AIRLINES (EK)
ราคา :
43,900.00
                               หอไอเฟล–ประตูชัย–พีระมิดแก้วหน้าพิพิธภัณฑ์ลูฟร์–ล่องเรือบาโตมุช - พระราชวังแวร์ซายส์-แกลลอเรียลาฟาแยตต์  - เมืองบรูจจ์–ศาลาว่าการเมือง–หอประชุมสงฆ์–กรุงบรัสเซลส์–จัตุรัสกรองปลาซ - บรัสเซลส์-อะตอมเมียม- DESIGNER OUTLET ROSADA -ลิเซ่-สวนดอกไม้เคอเคนฮอฟ-อัมสเตอร์ดัม - อัมสเตอร์ดัม-ล่องเรือหลังคากระจก-จัตุรัสแดม-หมู่บ้านกังหันลมซานส์สคันส์ เดินทางวันที่ 7-13 / 9-15 / 10-16 / 11-17 / 12-18 เม.ย. / 5-11 / 8-14 / 9-15 / 14-20 / 15-21 พ.ค. 62 (วันเดินทาองื่นๆโปรดสอบถาม)