ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี

สายการบิน :
EMIRATES AIRLINES (EK)
ระยะเวลา :
9 วัน 6 คืน
ราคา :
92,900.00
                              ปารีส-พระราชวังแวร์ซายส์-พิพิธภัณฑ์ลูฟร์-แมน้ำแซน-ประตูชัย-ช้อปปิ้งห้างแกลลารี่ ลาฟาแยตต์-ดิจอง-อินเทอร์ลาเก้น-ยอดเขาจุงเฟรา-ลูเซิร์น-อนุสาวรีย์สิงโต-มิลาน-เวนิส-ปิซ่า-โรม-วาติกัน-มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์-โคลอสเซียม-น้ำพุเทรวี่-บันไดสเปน เดินทางวันที่ 22 - 30 ธ.ค. / 25 ธ.ค.61 - 02 ม.ค. / 27 ธ.ค.61  - 04 ม.ค.62 / 30 ธ.ค. 61 - 07 ม.ค. 62 (วันเดินทางอื่นโปรดสอบถาม)