บราซิล - เปรู

ระยะเวลา :
10 วัน 7 คืน
สายการบิน :
AIR FANCE (AF)
ราคา :
199,900.00
                              ริโอเดอจาเนโร - เคเบิ้ลคาร์ขึ้นชูการ์โลฟ - พระเยซูคริสต์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก (Christ The Redeemer) - น้าตกอิกวาซุ - ล่องเรือเจทมาคูโค ชมน้าตกอิกวาสุ ดินเนอร์พร้อมชมโชว์ - ลิมา (เปรู) ถิ่นกาเนิดจักรวรรดิอินคา – คูซโก้ – มหัศจรรย์ มาชูปิคชู เดินทางวันที่ 9-18 ก.พ./ 16-25 มี.ค. / 9-18 เม.ย. (เพิ่ม 5,000 บาท) /  4-13 พ.ค./ 13-22 ก.ค. / 10-19 ส.ค. 62 (วันเดินทางอื่นๆโปรดสอบถาม)