นิวซีแลนด์ (แกรนด์)

ระยะเวลา :
10 วัน 8 คืน
สายการบิน :
THAI AWAYS (TG)
ราคา :
114,900.00
                             อ๊อคแลนด์ – โรโตรัว - ศูนย์วัฒนธรรมเมารี – ชมการตัดขนแกะ – เทาโป - เวลลิงตัน - ข้ามเรือเฟอร์รี่สู่เกาะใต้ – พิคตัน – ชมปลาวาฬที่ไคคูร่า - ไคร้สเชิร์ช - เทคาโป - ยอดเขาเม้าท์คุ๊ก – ควีนส์ทาวน์ – ล่องเรือกลไฟโบราณ - นั่งกระเช้ากอนโดล่า+ลูท เดินทางวันที่ 1-10 ธ.ค. 61 (วันเดินทางอื่นๆโปรดสอบถาม)