นิวซีแลนด์ (เกาะใต้)

สายการบิน :
THAI AWAYS (TG)
ระยะเวลา :
7 วัน 5 คืน
ราคา :
91,900.00
                              ไคร้สท์เชิร์ช – เมืองฟร้านซ์โจเซฟ – รถไฟทรานซ์อัลไพน์ - ทะเลสาบเทคาโป – ทะเลสาบพูคากิ - ควีนส์ทาวน์ - ชมอุทยานแห่งชาติมิวฟอร์ดซาวด์ + ชมธารน้าแข็งฟ็อกซ์กลาเซียร์ เดินทางวันที่ 4-10 ธ.ค. 61 (วันเดินทางอื่นๆโปรดสอบถาม)