นิวซีแลนด์ (เกาะใต้ - ทะเลสาบเทคาโป – ทะเลสาบพูคากิ)

ระยะเวลา :
8 วัน 6 คืน
สายการบิน :
THAI AWAYS (TG)
ราคา :
94,900.00
                             ไคร้สท์เชิร์ช – เมืองฟร้านซ์โจเซฟ – รถไฟทรานซ์อัลไพน์ - ทะเลสาบเทคาโป – ทะเลสาบพูคากิ - ควีนส์ทาวน์ - ชมอุทยานแห่งชาติมิวฟอร์ดซาวด์ + ชมธารน้าแข็งฟ็อกซ์กลาเซียร์ - นั่งเรือชมปลาวาฬที่ไคคูร่า เดินทางวันที่ 2-9 ธ.ค. 61 (วันเดินทางอื่นๆโปรดสอบถาม)