นิวซีแลนด์ (เกาะใต้ - ชมการกระโดดบันจี้จัมพ์ – ชมการเล่นเรือเร็ว)

ระยะเวลา :
6 วัน 4 คืน
สายการบิน :
THAI AWAYS (TG)
ราคา :
80,900.00
                             ไคร้สท์เชิร์ช – แอชเบอร์ตัน – ทะเลสาบเทคาโป – ทะเลสาบพูคากิ - ครอมเวลล์ - ควีนส์ทาวน์ - ชมการกระโดดบันจี้จัมพ์ – ชมการเล่นเรือเร็ว - ล่องเรือกลไฟโบราณ ชมทะเลสาบวาคาทีปู - วอลเตอร์พีคฟาร์ม ชมการตัดขนแกะ เดินทางวันที่ 5-10 ธ.ค. 61 (วันเดินทางอื่นๆโปรดสอบถาม)