นิวซีแลนด์ (เกาะเหนือ เกาะใต้)

สายการบิน :
THAI AWAYS (TG)
ระยะเวลา :
10 วัน 8 คืน
ราคา :
118,900.00
                               ควีนส์ทาวน์ – ขึ้นกระเช้ากอนโดล่า –ล่องเรือกลไฟโบราณ-ชมการตัดขนแกะ - ชมธารน้าแข็งฟ็อกซ์กลาเซียร์ - นั่งรถไฟทรานซ์อัลไพน์ – ไคร้สท์เชิร์ช - โรโตรัว -  อโกรโดม – เรนโบว์สปริงซ์ – ศูนย์วัฒนธรรมเมารี – เทาโป – ฟาร์มกุ้ง - ชมการกระโดดบันจ้จี ัมพ์ – ฮอบบิตัน – หมู่บ้านฮอบบิท - อ๊อคแลนด์ – ชมเมือง - ช้อปปิ้ง เดินทางวันที่ 1-10 ธ.ค. 61 (วันเดินทาองื่นๆโปรดสอบถาม)