นิวซีแลนด์ (สกาย ทาวน์เวอร์)

ระยะเวลา :
7 วัน 5 คืน
สายการบิน :
THAI WAYS (TG)
ราคา :
78,900.00
                              อ๊อคแลนด์ - โรโตรัว - เรนโบว์ สปริง - อโกรโดม - ชมการแสดงโชว์พื้นเมืองของชาวเมารี - หมู่บ้านฮอบบิตัน (มาทามาท่า) ถํ้าหนอนเรืองแสง (ไวโตโม่) - อิสระ COUNT DOWN NEW YEAR TO 2019 ณ บริเวณ สกาย ทาวน์เวอร์ เดินทางวันที่ 27 ธ.ค.- 2 ม.ค. 62 (วันเดินทางอื่นๆโปรดสอบถาม)