นอร์เวย์ (เกาะโลโฟเตน) 10 วัน (ล่าแสงเหนือ)

สายการบิน :
THAI AWAYS (TG)
ระยะเวลา :
10 วัน 7 คืน
ราคา :
170,000.00
                                     เมืองออสโล ทรอมโซ นาร์วิค - โบโด -เกาะโลโฟเตน (Lofoten) - สโวลแวร์ เลคเนส แฮมนอยด์ หมู่บ้าน A – เมืองสโวลแวร์  นัสฟยอร์ด รีนน์     วันเดินทาง 19 – 28 มี.ค. 62 
(วันเดินทางอื่นโปรดสอบถาม)