นอร์เวย์ โลโฟเตน ทรอมโซ

ระยะเวลา :
12 วัน 9 คืน
สายการบิน :
THAI AIRWAYS (TG)
ราคา :
179,900.00
                               โบโด-มอสดิเนส-โซวาเก้น-หมู่เกาะโลโฟเทน-สโววาร์-รีนน์-นาร์วิค-ทรอมโซ-ชมวาฬ-มหาวิหารอาร์คติก-พิพิธภัณฑ์ศิลปะนอร์เวย์ตอนเหนือ-พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง เดินทางวันที่ 04 - 15 / 26 ธ.ค.61 - 06 ม.ค.62 / 27 ม.ค. - 07 ก.พ. / 20 ก.พ. - 03 มี.ค. / 26 มี.ค. - 06 เม.ย. 62 (วันเดินทางอื่นโปรดสอบถาม)