ตุรกี (WOW TURKEY)

สายการบิน :
TURKISH AIRLINES (TK)
ระยะเวลา :
8 วัน 5 คืน
ราคา :
32,900.00
                            ฮิปโปโดรม-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย-พระราชวังทอปกาปี-พระราชวังโดลมานาเซ่-ช้อปปิ้งตลาดผ้าไหม-เมืองอิชเมียร์-บ้านพระแม่มารี-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-เมืองคอนย่า-พิพิธภัณฑ์เกอเรเม่-อิสตันบูล-ช้อปปิ้งตลาดสไปซ์ เดินทางวันที่ 03 - 10 / 01 - 11 / 10 - 17 / 11 - 18 / 17 - 24 / 18 - 25 / 24 พ.ย. - 01 ธ.ค. / 25 พ.ย. - 02 ธ.ค. / 01 - 08 / 02 - 09 / 03 - 10 ธ.ค.61 (วันเดินทางอื่นโปรดสอบถาม)