ตุรกี (TROY WINTER SKI)

สายการบิน :
TURKISH AIRLINES (TK)
ระยะเวลา :
10 วัน 7 คืน
ราคา :
49,900.00
                             เมืองไคเซอร์รี่-เมืองคัปปาโดเกีย-เมืองคอนย่า-เมืองปามุคคาเล่-เมืองคูซาดาซี-ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-วิหารแห่งจักรพรรดิเฮเดียน-เมืองอายวาลึก-เมืองชานัคคาเล่-พระราชวังทอปกาปี เดินทางวันที่ 30 ธ.ค.61 - 08 ม.ค.62 / 31 ธ.ค.61 - 09 ม.ค.62 (วันเดินทางอื่นโปรดสอบถาม)