ตุรกี (PREMIUM WINTER SKI)

สายการบิน :
TURKISH AIRLINES (TK)
ระยะเวลา :
8 วัน 5 คืน
ราคา :
49,900.00
                              เมืองโบราณเอฟฟิซุส-บ้านพระแม่มารี-เมืองปามุคคาเล่-ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองคอนย่า-เมืองคัปปาโดเกีย-นครใต้ดิน-เมืองคัปปาโดเกียพิพิธภัณฑ์-เมืองไคเซอร์รี่-โบสถ์เซนต์บาร์บาร่า-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่-อิสตันบูล-ฮิปโปโดม-สุเหร่าสีฟ้า-โบสถ์เซนต์โซเฟีย-พระราชวังทอปกาปี-ช้อปปิ้งตลาดแกรนด์ บาซาร์ เดินทางวันที่ 25 ธ.ค. 61 - 01 ม.ค. 62 / 26 ธ.ค.61 - 02 ม.ค. 62 / 27 ธ.ค. 61 - 03 ม.ค. 62/ 31 ธ.ค.61 - 07 ม.ค. 62 (วันเดินทางอื่นโปรดสอบถาม)