ตุรกี (LUXURY RIVIERA)

สายการบิน :
TURKISH AIRLINES (TK)
ระยะเวลา :
8 วัน 5 คืน
ราคา :
49,900.00
                              อิสตัลบูล-อิซเมียร์-ปามุคคาเล่-อันตาเลีย-หอคอยฮิดิร์ลิค ทาวเวอร์-ประตูเฮเดรียน-ท่าเรือโบราณ-เมืองคัปปาโดเกีย-นครใต้ดินไคมัคลี-โบสถ์เซนต์บาร์บารา-โบสถ์มังกร-กรุงอิสตันบูล-ทะเลดำ-ทะเลมาร์มาร่า-พระราชวังโดลมาบาเซ่ เดินทางวันที่ 10 - 17 / 13 - 20 เม.ย. 62 (วันเดินทางอื่นโปรดสอบถาม)