ตุรกี (คัปปาโดเกีย)

สายการบิน :
TURKISH AIRLINES (TK)
ระยะเวลา :
8 วัน 5 คืน
ราคา :
36,900.00
                             ฮิปโปโดรม-สุเหร่าสีน้ำเงิน-เซนต์โซเฟีย-อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดิน-พระราชวังทอปกาปี-สปซ์ มาร์เก็ต-เมืองชานัคคาเซ่-วิหารอะโครโปลิส-พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า-เมืองคัปปาโดเกีย-เกอเรเม่-บ้านมนุษย์ถ้ำ-ช้อปปิ้งอิสตันบูล เดินทางวันที่ 03 - 11 / 04 - 11 / 10 - 17 / 11 - 18 / 17 - 24 / 18 - 25 / 24 พ.ย. - 01 ธ.ค. / 25 พ.ย. - 02 ธ.ค. / 01 - 08 / 02 - 09 / 08 - 15 / 09 - 16 / 25 ธ.ค.61 - 01 ม.ค. 62 / 26 ธ.ค.61 - 02 ม.ค. 62 / 27 ธ.ค.61 - 03 ม.ค. 62 / 29 ธ.ค.61 - 05 ม..ค.62 / 30 ธ.ค.61 - 06 ม.ค. 62 (วันเดินทางอื่นโปรดสอบถาม)