ตุรกี (คัปปาโดเกีย)

สายการบิน :
TURKISH AIRLINES (TK)
ระยะเวลา :
8 วัน 5 คืน
ราคา :
36,900.00
                             ฮิปโปโดรม-สุเหร่าสีน้ำเงิน-เซนต์โซเฟีย-อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดิน-พระราชวังทอปกาปี-สปซ์ มาร์เก็ต-เมืองชานัคคาเซ่-วิหารอะโครโปลิส-พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า-เมืองคัปปาโดเกีย-เกอเรเม่-บ้านมนุษย์ถ้ำ-ช้อปปิ้งอิสตันบูล เดินทางวันที่ 20-27 เม.ย. / 05-12 / 11-18 / 18-25 / 25 พ.ค.-01 มิ.ย. / 01-08 / 02-09 / 08-15 / 09-16 / 15-22 / 16-23 / 22-29 / 30มิ.ย.- 07ก.ค. / 14-21 ก.ค. / 14-21 ส.ค. / 05-12 / 06-13 / 07-14 / 12-18 ต.ค. 62 (วันเดินทางอื่นโปรดสอบถาม)