เอเชีย • เวียดนาม (บานาฮิลล์)
  • ดานัง-เว้-พระราชวังหลวง-ตลาดDong Ba-ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม-เจดีย์เทียนมู่-สุสานกษัตริย์ไคดิงห์-นั่งสามล้อชิโคล่ชมเมืองเว้-บานาฮิลล์-วัดลินห์อึ้ง-เมืองโบราณฮอยอัน-หมู่บ้านกั๊มทาน-นั่งเรือกระด้งฮอยอัน-วัดฟุ๊กเกี๋ยน-บ้านโบราณ-สะพานญี่ปุ่น-ศาลกวนอู-สะพานมังกร-ช้อปปิ้งตลาดฮาน เดินทางวันที่ 24-27 / 30 พ.ค. - 03 มิ.ย. / 07-10 / 14-17 / 21-24 / 28มิ.ย. -...
  • ดาวน์โหลดโปรแกรม รายละเอียด
 • เวียดนามเหนือ (ฮานอย ฮาลอง)
  • กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-น้ำตกสีเงิน-ตลาดซาปา-เขาฮามลอง-นั่งรถรางขึ้นกระเช้าฟานซีปัน-ชายแดนเวียดนาม+จีน+ลาวไก-ทะเลสาบคืนดาบ-สะพานแสงอาทิตย์-วัดหง๊อกชิน-อิสระช้อปปิ้งถนน36สาย-โชว์หุ่นกระบอกน้ำ-นิงห์บิงห์-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก-ฮาลอง-ตลาดกลางคืนเมืองฮาลอง-ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง-ถ้ำนางฟ้า-ร้านหยก เดินทางวันที่ 29 พ.ค. - 02 มิ.ย. /...
  • ดาวน์โหลดโปรแกรม รายละเอียด
 • ลาว (หลวงพระบาง)
  • หลวงพระบาง-พระธาตุภูษี-ตลาดมืด-ตักบาตรข้าวเหนียว-บ้านผานม-ถ้ำติ่ง-บ้านข่างไห-น้ำตกตาดกวงชี-พิธีบายศรีสู่ขวัญ-วัดเชียงทอง-วัดวิชุนราช-วัดใหม่สุวรรณภูมาราม-พระราชวังเก่า-หอพระบาง เดินทางวันที่ 07-09 / 14-16 / 12-23 / 28-30 มิ.ย. / 05-07 / 12-14 / 19-21 / 26-28 / 27-29 ก.ค. / 10-12 ส.ค.62 (วันเดินทางอื่น ๆ โปรดสอบถาม)
  • ดาวน์โหลดโปรแกรม รายละเอียด
 • กัมพูชา (เสียมเรียบ นครวัด นครธม)
  • เมืองเสียมเรียบ-ล่องเรือชมโตนเลสาบ หรือ ทะเลสาบเขมร-ศาลองค์เจ๊ก องค์จอม-ปราสาทบันทายศรี-เมืองนครธม-ปราสาทบายน-ปราสาทตาพรหม-ปรสาทนครวัด-ตลาดไนท์มาร์เก็ตหรือตลาดซาจ๊ะ-วัดทไม เดินทางวันที่ 31พ.ค.-02 มิ.ย. / 07-09 / 21-23 มิ.ย. / 05-07 / 12-14 / 26-28 ก.ค. / 09-11 / 10-12 ส.ค.62 (วันเดินทางอื่น ๆ โปรดสอบถาม)
  • ดาวน์โหลดโปรแกรม รายละเอียด
 • กัมพูชา (พนมเปญ เสียมเรียบ)
  • พนมเปญ-อนุสาวรีย์อิสรภาพ-วัดพนม-คุกตวสลเลง-พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล-พระเจดีย์เิน-ตลาดชาทะไม-เสียมเรียบ-ล่องเรือโตนเลสาบ-ศาลองค์เจ๊ก-องค์จอม-ชมโชว์ระบำอัปสรา-นครธม-ปราสาทบันทายศรี-ปราสาทบายน-ปราสาทตาพรหม-นครวัด-ตลาดซาจ๊ะ เดินทางวันที่ 0810 / 22-24 มิ.ย. / 06-08 / 20+-22 / 27-29 ก.ค. / 10-12 / 23-25 ส.ค. / 06-08 / 20-22 ก.ย.62 (วันเดินทางอื่น ๆ โปร...
  • ดาวน์โหลดโปรแกรม รายละเอียด
 • บรูไน
  • บันดา เสรี เบกาวัน-ไนท์มาร์เก็ต-พิพธภัณฑ์เทคโนโลยี-ศูนย์ศิลปะ หัตถกรรม-พระราชวัง Istana-หมู่บ้านกลางน้ำ-ล่องแม่น้ำซาฟารี-ตลาดเช้าวันอาทิตย์-มัสยิดทองคำ Jame Ar'Hassanll Bolklah Mosque-Islamlc Art Gallery-พิพิธภัณฑ์เรกกาเลีย-ช้อปปิ้งมอลล์ เดินทางวันที่ 14-16 / 21-23 / 28-30 มิ.ย. / 12-14 / 15-17 / 19-21 ก.ค./ 16-18 / 23-25 ส.ค. / 30 ส.ค. - 01 ก....
  • ดาวน์โหลดโปรแกรม รายละเอียด
 • อินโดนีเซีย (บาหลี บุโรพุทโธ)
  • บาหลี-อนุสาวรีย์มหาภารตะ-วัดอูลูวาตู-สวนวิษณุ-หาดจิมบารัน-ย็อกยาการ์ตา-เทวลัยปรัมบานัน-พระราชวังสุลต่าน-ปราสาทสวนน้ำ-บุโรพุทโธ-วัดปะวน-วัดเมนดุต-วัดบราตัน-วิหารทานาต์ลอต-บาร๊องแดนซ์-หมู่บ้านผลิตผ้าบาติก-หมู่บ้านคินตามณี-วัดเทมภัคสิริงค์-ตลาดปราบเซียน-ร้าน Krisana เดินทางวันที่ 27 มิ.ย. - 0 ก.ค. / 04-08 / 11-15 / 18-22 / 25-29 ก.ค. / 01-05 / 08-12 /...
  • ดาวน์โหลดโปรแกรม รายละเอียด
 • อินเดีย (แคชเมียร์ ทัชมาฮาล)
  • แคชเมียร์-ศรีนาคา-พาฮาลแกม-กุลมาร์ค-โซนามาร์ค เดินทางวันที่ 08-13 มิ.ย. / 13-18 ก.ค. / 25-30 ก.ค. / 08-13 ส.ค. / 14-19 ก.ย.62 (วันเดินทางอื่น ๆ โปรดสอบถาม)
  • ดาวน์โหลดโปรแกรม รายละเอียด
 • อินเดีย (แคชเมียร์)
  • แคชเมียร์-กุลมาร์ค-โซนามาร์ค-เรือซิคาร่าล่องทะเลสาบ-อัชดัม-ศรีนาคา-พาฮาลแกม-จามามัสยิด เดินทางวันที่ 10-16 มิ.ย. / 12-18 ก.ค. / 10-16 ส.ค.62 (วันเดินทางอื่น ๆ โปรดสอบถาม)
  • ดาวน์โหลดโปรแกรม รายละเอียด
 • อินเดีย (ถ้ำเอลโลรา ถ้ำอจันตา)
  • เดลลี-ออรังกาบัด-ถ้ำอะจันตา-ถ้ำเอลโลร่า(มุมไบ)-ประตูสู่อินเดีย หรือ ประตูชัย-เกาะช้าง-มุมไบ หรือ บอมเบย์-วัดสิทธิวินัยยัค เดินทางวันที่ 25-29 พ.ค. / 22-26 มิ.ย. / 13-17 ก.ค. / 10-14 ส.ค. / 21-25 ก.ย. / 19-23 ต.ค. / 16-20 พ.ย. / 10-14 ธ.ค.62 / 31ธ.ค. - 04 ม.ค. 63 (วันเดินทางอื่น ๆ โปรดสอบถาม)
  • ดาวน์โหลดโปรแกรม รายละเอียด
 • อินเดีย (แคชเมียร์ เลห์ ลาดักห์)
  • แคชเมียร์-ศรีนาคา-โซนามาร์ค-ดาร์กิล-ลามายูรู-หุบเขานูบรา-ทะเลลาบพนกอง-เมืองเลห์ ลาดักห์-วัดดิสกิต เดินทางวันที่ 22-29 มิ.ย. / 13-20 ก.ค. / 17 ก.ค. - 03 ส.ค. / 10-17 ส.ค. / 14-21 ก.ย. / 12-19 ต.ค.62 (วันเดินทางอื่น ๆ โปรดสอบถาม)
  • ดาวน์โหลดโปรแกรม รายละเอียด
 • อินเดีย (เลห์ ลาดักห์ แคชเมียร์)
  • แคชเมียร์-เลห์ลาดักห์-โซนามาร์ค-คาร์กิล-ลามายูรู-หุบเขานูบรา-ทะเลลาบพันกอง-เมืองเลห์ ลาดักห์ เดินทางวันที่ 09-16 ส.ค. 62 (วันเดินทางอื่น ๆ โปรดสอบถาม)
  • ดาวน์โหลดโปรแกรม รายละเอียด