เอเชีย • ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน (จีน)
  • ปักกิ่ง-อู่ไถซาน-วัดเสี่ยนทง-วัดผู่ซาติ่ง-วัดถ่าเอี้ยน-วัดซูเซี่ยง-วัดอู่เหยเมี่ยว - อู่ไถซาน-วัดเสวียนคง-ต้าถง-วัดถํ้าหยุนกั่ง (รวมรถแบตเตอรี่)-ผ่านชมกำแพงเมืองโบราณต้าถง - กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน-ร้านหยก-ถ่ายรูปด้านนอกหอคอย Olympic Tower(ไม่ได้ขึ้นบนหอคอย) - ร้านยางพารา-ตลาดหงเฉียว เดินทางวันที่ 5-9 / 26-30 มิ.ย. 62 (วันเดินทางอื่นๆโปรดสอบถาม)...
  • ดาวน์โหลดโปรแกรม รายละเอียด
 • ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ (จีน)
  • ปักกิ่ง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังโบราณกู้กง-ร้านไข่มุก-กายกรรมปักกิ่ง - พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน-ร้านผีชิว-กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน-ร้านหยก-ขึ้นชมวิวบน หอคอย Olympic Tower - ร้านหมอนยางพารา-ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย-นั่งรถไฟความเร็วสูง-หังโจว - ล่องเรือทะเลสาบซีหู (เรือเหมา)-หมู่บ้านใบชา-เซี่ยงไฮ้-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-ย่านซินเทียนตี้ - ร้านผ้าไ...
  • ดาวน์โหลดโปรแกรม รายละเอียด
 • เซี่ยงไฮ้ หังโจว (จีน)
  • เซี่ยงไฮ้-หังโจว-ล่องเรือทะเลสาบซีหู (เรือเหมา)-หมู่บ้านใบชา-ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย - หังโจว-ท่าเรือจูเจียเจียน-เกาะผู่โถวซาน-วัดผู่จี้-วัดเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป-องค์เจ้าแม่กวนอิมทะเลใต้-ท่าเรือจูเจียเจียน - ท่าเรือจูเจียเจียน-เซี่ยงไฮ้-วัดพระหยก-ร้านผ้าไหม-ย่านซินเทียนตี้ - หาดไว่ทาน-ถนนนานกิง-ลอดอุโมงค์เลเซอร์-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-ตลาดเฉินหวังเมี่ยว-...
  • ดาวน์โหลดโปรแกรม รายละเอียด
 • จาง เจีย เจี้ย เทียเหมินซาง (จีน)
  • ฉางซา-ฟ่งหวง-เมืองโบราณฟ่งหวง-สะพานสายรุ้ง-ล่องเรือลำนํ้าถัวเจียง - ฟ่งหวง-จางเจียเจี้ย-เขาเทียนเหมินซาน(กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)-ระเบียงแก้ว(รวมผ้าหุ้มองเท้า)-ประตูสวรรค์-โชว์นางจิ้งจอกขาว -อุทยานจางเจียเจี้ย(ลิฟท์แก้วขึ้น-ลง)-สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง-เขาอวตาร-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด - จางเจียเจี้ย-ฉางซา-ถนนคนเดินหวงซิงลู่-ฉางซา เดินทางวันที่ 14...
  • ดาวน์โหลดโปรแกรม รายละเอียด
 • เฉิงตู เต้าเฉง (จีน)
  • เฉิงตู-อุทยานภูเขาสี่ดรุณี-หุบเขาซวงเฉียวโกว (รวมรถอุทยาน)-ยื่อหลง - ยื่อหลง-เมืองตันปา-หมู่บ้านทิเบตเจียจูจังไช่ - เมืองตันปา-หอเตียวโหลว (ป้อมปราการ)-ทุ่งหญ้าถ่ากง-วัดถ่ากง-เมืองซินตูเฉียว - เมืองซินตูเฉียว-หย่าเจียง-หลี่ถัง-เต้าเฉิง-เจดีย์เต้าเฉิงไป่ถ่า (เจดีย์ขาว)-ย่าติง - อุทยานย่าติง (วัดชงกู่ / ทุ่งหญ้าลั่วหรง / ทะเลสาบไข่มุก)-เต้าเฉิง -ศูนย...
  • ดาวน์โหลดโปรแกรม รายละเอียด
 • คุนหมิง ลี่เจียง แชงการีล่า (จีน)
  • ฉู่สง–ต้าหลี่–เมืองโบราณต้าหลี่-ผ่านชมเจดีย์สามองค์-จงเตี้ยน-โค้งแรกแม่นํ้าแยงซี-เมืองโบราณแชงกรีล่า - วัดลามะซงจ้านหลิง-ช่องแคบเสือกระโดด-จงเตี้ยน-ลี่เจียง-สระนํ้ามังกรดำ-เมืองโบราณลี่เจียง - ภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งกระเช้าใหญ่) – IMPRESSION LIJIANG (โชว์จางอวี้โหมว)อุทยานนํ้าหยก-หุบเขาพระจันทร์สีนํ้าเงิน “ไป๋สุ่ยเหอ” ...
  • ดาวน์โหลดโปรแกรม รายละเอียด
 • ฮาร์บิน เสิ่นหยาง ฉางซุน จี๋หลิน (จีน)
  • เสิ่นหยาง-พระราชวังโบราณเสิ่นหยางกู้กง-ถนนโบราณหม่านชิง-ถนนจงเจีย - ฉางชุน-พระราชวังจอมปลอม-กระทรวงทั้งแปดของแมนจู (ชมภายนอก ) - จัตุรัสวัฒนธรรม - ฉางชุน-ฮาร์บิน-โดมแกะสลักนํ้าแข็งปิงเสวี่ยต้าซื่อเจี้ย-สวนสตาลิน-อนุสาวรีย์ฝั่งหง-ถนนจงเอียง - โรงงานเบียร์ฮาร์บิน (ฟรีเบียร์ท่านละ 1 แก้ว)-โบสถ์เซ็นโซเฟีย (ถ่ายรูปจากด้านนอก)-สะพานเหล็กปินโจว-จี๋หลิน - ...
  • ดาวน์โหลดโปรแกรม รายละเอียด
 • จี่หนาน ชิงเต่า (จีน)
  • จี่หนาน-ทะเลสาบต้าหมิงหู-จัตุรัสเฉวียนเฉิง-บ่อน้ำพุเสือดำ-ไท่อัน- ชวี่ฝู่-คฤหาสน์ตระกูลข่ง-ป่าข่งหลิน-ศาลเจ้าข่งเมี่ยว-ไท่ซาน(รวมกระเช้าขึ้นลง)-จือปั๋ว-พิพิธภัณฑ์ม้าศึกจือปั๋ว - ชิงเต่า-ปาต้ากวาน-เขาปลาเล็ก-จัตุรัส 54-หาดชิงเต่า-จ้านเฉียว-จวนผู้ว่า เดินทางวันที่ เดินทางวันที่ 30 เม.ย.-5 พ.ค. / 28 พ.ค.-2 มิ.ย. / 25-30 ก.ค. / 27 ส.ค.-1 / 19-24 ก.ย. /...
  • ดาวน์โหลดโปรแกรม รายละเอียด
 • ไต้หวัน (ฟาร์มแกะชิงจิ้ง-จิ่วเฟิ่น)
  • ไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – ผูหลี่ – อาบนํ้าแร่ (ในห้องพักส่วนตัว) - ฟาร์มเลี้ยงแกะชิงจิ้ง - สวนสนุกหมู่บ้านวัฒนธรรม 9 เผ่า – นั่งกระเช้าซันมูนเลค – ศาลเจ้ากวนอู – ชิมชาอูหลง – ไทจง – ฝงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต - ไทจง - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ถนนโบราณสือเฟิ่น (ปล่อยโคมไฟ) – TAIPEI FISH MARKET &nd...
  • ดาวน์โหลดโปรแกรม รายละเอียด
 • ไต้หวัน (อุทยานเย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ่น ตลาดไทเป)
  • ไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – ชิมขนมไท่หยางปิ่งร้านดั้งเดิม – ผูหลี่ – อาบนํ้าแร่ (ในห้องพักส่วนตัว) - ผูหลี่ – ศาลเจ้ากวนอู – ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา (วัดพระถังซำจั๋ง) – ชิมชาอูหลง– ไทเป – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานเย๋หลิ่ว – หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค – วัด...
  • ดาวน์โหลดโปรแกรม รายละเอียด
 • ไต้หวัน (ไทจง ผุหลี่ อาหลีซัน ไทเป)
  • ไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง - ร้านขนมไท่หยางปิ่งดั้งเดิม– ฝงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต(อิสระช้อปปิ้งจุใจ) - ผูหลี่ – ฟาร์มเลี้ยงแกะชิงจิ้ง – สวนสนุกหมู่บ้านวัฒนธรรม 9 เผ่า - นั่งกระเช้าพาโนราม่า – อาบนํ้าแร่ (ภายในห้องพักส่วนตัว) - ศาลเจ้ากวนอู – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (วัดพระถังซำจั๋ง) – ชิมชาอูหลง - เจียอี้ &ndas...
  • ดาวน์โหลดโปรแกรม รายละเอียด
 • ไต้หวัน (ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา)
  • ผูหลี่-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินอู่-หมู่บ้านสายรุ้ง-ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-ไทเป-ไทจง-อุทยานเหยหลิ่ว-ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น-ตึกไทเป 101-ช้อปปิ้งซีเหมินติง-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค เดินทางวันที่ 18-21 / 25-28 พ.ค. / 13-16 / 27-30 ก.ค. / 10-13 / 24-27 ส.ค. / 14-1 / 28 ก.ย. - 01 ต.ค./ 05-08 / 10-13 / 12-15 / 19-22 / 26-29 ต.ค.62...
  • ดาวน์โหลดโปรแกรม รายละเอียด