รัสเซีย • รัสเซีย (เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก)
  • เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก-พระราชวังฤดูหนาว-พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ-พระราชวังแคทเธอรีน-โบสถ์หยดเลือด-ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอนด์-หมาวิหารเซนต์ไอแซค-เมืองหิมะ(Snow Festival)-Husky Sledding สุนัขลากเลื่อน เดินทางวันที่ 07 - 12 / 14 - 19 มี.ค. / 04 - 09 / 26 เม.ย. - 01 พ.ค. / 03 - 08 / 17 - 22 พ.ค.62 (วันเดินทางอื่น ๆ โปรดสอบถาม)
  • ดาวน์โหลดโปรแกรม รายละเอียด
 • รัสเซีย (มอสโคว์)
  • มอสโคว์-สแปร์โรว์ ฮิลล์-เมืองหิมะ(Moscow Snow Festival)-สุนัขลากเลื่อนจัตุรัสแดง-วิหารเซนต์บาซิล-ห้างสรรพสินค้ากุม-สวนZaryadye Park-ตลาดอิสมายลอฟกี้-พระราชวังเครมลิน-พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่-ระฆังพระเจ้าซาร์-มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์-ถรรอารบัท เดินทางวันที่ 20-25 / 27 ก.พ. - 04 มี.ค./ 6-11 / 8-13 / 14-19 / 26มี.ค. - 01เม.ย.62 (วันเดินทางอื่น ๆ โปรดสอบถาม...
  • ดาวน์โหลดโปรแกรม รายละเอียด
 • รัสเซีย (มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก)
  • มอสโคว์-มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์-ถนนอารบัท-พระราชวังเครมลิน-พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่-หอระฆังเจ้าอีวาน-สแปร์โรว์ฮิลล์-รัสเซียนเซอร์คัส-จัตุรัสแดง-มหาวิหารเซนต์บาซิล-หอนาฬิกาซาวิเออร์-ล่องเรือชมแม่น้ำมอสโคว์-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก-โบสถ์หยดเลือด-พระราชวังฤดูหนาว-พระราชวังฤดูร้อน-ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล-พระราชวังนิโคลัส-มหาวิหารไอแซค เดินทางวันที่ 12 - 19 / 22 - 2...
  • ดาวน์โหลดโปรแกรม รายละเอียด
 • รัสเซีย (มอสโคว์ - Husky Sledding)
  • มอสโคว์ – ถนนอารบัท - เมืองหิมะ – Husky Sledding สุนัขลากเลื่อน – สแปร์โร่ฮิลล์ – รัสเซี่ยนเซอร์คัส -มหาวิทยาลัยมอสโคว์ - สถานีรถไฟใต้ดิน – ตลาดอิสมายลอฟกี้ – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ – โบสถ์อัสสัมชัญ ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ – ระฆังพระเจ้าซาร์ - ล่องเรือแม่น้ามอสโคว์ - มหาวิหารเซนต์ซ...
  • ดาวน์โหลดโปรแกรม รายละเอียด
 • รัสเซีย (มอสโคว์ มูรมันส ล่าแสงเหนือ)
  • มอสโคว์ – ถนนอารบัท - สแปร์โร่ฮิลล์-มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์-เมืองมูร์มันสค์ –ชมปรากกฏการณ์แสงออโรร่า - หมู่บ้านซามิ – Husky Sledding สุนัขลากเลื่อน –ชมปรากกฏการณ์ แสงออโรร่า - มูรมันสค์ –พิพิธภัณฑ์เรื่องราวท้องถิ่น-เรือทำลายนํ้าแข็งพลังนิวเคลียร์ -มอสโคว์ - จัตุรัสแดง- วิหารเซนต์บาซิล -ห้างสรรพสินค้ากุม –พระราชวังเ...
  • ดาวน์โหลดโปรแกรม รายละเอียด
 • รัสเซีย (มอสโควส์ เซนต์ปีเตอร์เบิรก์)
  • มอสโคว์ – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – อารบัท - พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ - โบสถ์อัสสัมชัญ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - หอระฆังพระเจ้าอีวาน สแปร์โร่ฮิลล์ - รัสเซี่ยนเซอร์คัส - สถานีรถไฟใต้ดิน – ตลาดอิสมายลอฟกี้ - จตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์บาซิล – หอนาฬิกาซาวิเออร์ – ห้างกุม – ล่องเรือ - เซนต์ปีเตอ...
  • ดาวน์โหลดโปรแกรม รายละเอียด
 • รัสเซีย (แกรนด์ทัวร์)
  • กรุงมอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - กรุงมอสโคว์ เดินทางวันที่ 15-22 / 29 พ.ย.-6 / 6-13 / 27 ธ.ค. - 3 / 17- 24 ม.ค. / 14-21 ก.พ. / 14-21 มี.ค. 62 (วันเดินทางอื่นๆโปรดสอบถาม)
  • ดาวน์โหลดโปรแกรม รายละเอียด
 • รัสเซีย (แกรนด์รัสเซีย)
  • มอสโคว์-ซาร์กอส-มหาวิทยาลัยมอสโคว์-สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์-พระราชวังเครมลิน-พิพิธภัณฑ์อาร์มเมอร์รี่แชมเบอร์-โรงละครสัตว์บรรลือโลก-เมืองเซอร์กาเยฟโปสาด-วิหารเซนต์ เดอะซาเวียร์-อิสระช็อปปิ้งห้างสรรพสินค้ากุม(GUM)-ย่านอารบัต-เซนต์ปีเตอรส์เบิร์ก-มหาวิหารคาซาน-เรือลาดตระเวน ออโรล่า-หมู่บ้านพระเจ้าซาร์ หรือหมู่บ้านพุชกิ้น-พระราชวังแคทเธอรีนพาเลส-วิหาร...
  • ดาวน์โหลดโปรแกรม รายละเอียด
 • เคียฟ (อันซีน)
  • อนุสาวรีย์โกลเด้นเกต – พิพิธภัณฑ์เซอร์โนบิล - มหาวิหารอารามหลวง – พิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่ 2 - พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมพื้นบ้านและวิถีชีวิตชนพื้นเมือง - พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมพื้นบ้านและวิถีชีวิตชนพื้นเมือง เดินทางวันที่ 16-20 / 30 พ.ย.-4 / 7-11 ธ.ค. 61 (วันเดินทางอื่นๆโปรดสอบถาม)
  • ดาวน์โหลดโปรแกรม รายละเอียด