ธันวาคม 61 • บรูไน ไฮโซ

  สายการบิน :
  ROYAL BRUNEI AIRLINES (BI)
  ระยะเวลา :
  3 วัน 2 คืน
  ราคา :
  29,900.00

  พระราชวังหลังคาทองคำ – มัสยิดหลังคาทองคำ – พิพิธภัณฑ์โรยัลเรกกาเลีย - มัสยิด โอมาร์ อาลี ไซฟูดดิน - ล่องเรือชมหมู่บ้านกลางน้ำกัมปงไอเยอร์ - ตลาดกลางคืน - อิสระครึ่งวัน - เดอะมอลลื ช้อปปิ้ง คอมเล็กซ์ เดินทางวันที่ 03 - 05 / 07 - 09 / 14 - 16 ธ.ค. 61 (วันเดินทางอื่นโปรดสอบถาม)

 • สวิส (EXTREME)

  ระยะเวลา :
  10 วัน 7 คืน
  สายการบิน :
  THAI AWAY (TG)
  ราคา :
  125,000.00

  โซโลธูร์น – วัดสมเด็จย่า - เบิร์น – อินเทอลาเก้น - ยอดเขาชิลธอร์น – เมอเร่น – กิมเมอวาลด์ - ทะเลสาบเบลาเซ - อันเดอร์แมท - รถไฟกราเซียร์ เอ้กซ์เพลส – เซอร์แมท (เล่นสกี) - เซนต์ มอริทช์ – อัพเพนเซล – ลูเซิรน์ – ซูริค เดินทางวันที่ 20-30 / 22-31 ธ.ค.61 (วันเดินทางอื่นๆโปรดสอบถาม)...